Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Cima Anında Şeyhin Ruhaniyetine Yönelmek

Yayınlanma Manşet

bismillah.

üzülerek ifade etmeyilim ki bazıları cübbeli ahmed hocamızın rabıta eserinden sahife 261 de geçen bir nakilden yola çıkarak meşreblerinin fenalığını sergilemekdeler..

bir forumda gördüm [gerçi yapılan alıntı eksik] 

demiş ki cubbeli hocamız.

''Herhangi bir işi , severek ve kalbi istila edecek şekilde düşünmek o işi yapmak gibi insana tesir eder. İyilikleri düşünmek iyi , kötüleri hayal etmekse kötüdür.

Bazı ulema , doğacak çocuğa bereketi sirayet eder ümidiyle kişinin, cima halinde Salih kimseleri düşünmesini güzel görmüşlerdir.

O halde düşünceyi haram ve mübahlardan çevirip , iyilere yönlendirmek , hiçbir akıllının inkara kalkışmaması gereken şeylerdendir ki rabıta da bu hayali sohbetten ibarettir.

( Muhammed Salih , Beğiyyetül- Vacid , Sh . II)

TARİKAT-I ALİYYEDE RABITA-I CELİYYE - sayfa 261 - Ahmed Mahmud Ünlü (Cübbeli Ahmed)''
--
görüldüğünde [sahih hadisi-i şerif ile sabit ]ALlahı hatırlatan salih kişiler ,akla gelitirildiğinde hiç Allah hatırlanmaz mı.? 

bu yol ile böylelikle onların [salih zatların - Allah dostlarının ] edeblerinin - hallerinin - yaşayışlarının şeriatı garraya uygun olduğunu akla getiren kişiye hiç eşinin yanında şeriata muhalif bir iş - şeriatın emretmediği bir işi ve yasak bir işi yapmak gibi hal -durum - günah [ sehven unutmak ile dahi olsa besmelesiz eşinin yanına varmak gibi] hasıl olur mu.?

kişinin ; eşinin yanında iken başka birisi aklına geldiğinde; düşüncesini bundan kurtarmak adına salih zatların manevi hallerine yönlendirmesi elbetde güzel görülmüşdür..

onların yanına zahiren beraber olmak ne gibi kişiye bereketler veriyorsa mana aleminde de onlar ile beraber olmak aynı bereketleri verir..

defaatle beyan etmek gerekir ise.

1- bazı ulema tarafından güzel görülen bu hususa cimanın mutlak şartlarından biri olarak da temas edilmemiş.hangi durumda ne için güzel görüldüğü ifade edilmiş.

namazda aklına salih zatlar gelen kişi ve ya namazda iken kendisini kötü düşüncelerde alı koyma hususunda böyle biir kişiye salih zatların ruhaniyetine yönelme hakkında nasıl ki şirkdedir fetvası verilmedi ise [1] bu halde iken aklındaki kişinin kendisini günaha düşürecek kötü fikirleri ve ya helali olmayan kişiler ile birlikde olma hayalini defetme hususunda kendisini salih zatlara yönelten [ki yukarda beyan edildi] kişi hakkında şirkdedir ve ya günahdadır fetvası verilmedi.

2- bizim için muteber kaynaklardan yapılan nakillerde muteberdir.eğer cubbelinin eserini muteber görmeyenler var ise alıntı yapdığı kaynağa bakmaları kafidir.

3 - ibni teymiye rahimehullah bu hususda şöyle diyor.

"Bu hadis haktır. Zira sevenin, sevilen ile beraber olması fıtrî bir iştir, başka türlüsü olamaz. Kişinin, sevdiği ile beraber olması demek, onun muhabbeti üzere devam etmesi demektir.

Binaenaleyh muhabbet, mütevassıt seviyede veya buna yakın olursa, kişi de sevdiğiyle bu ölçüde beraber olur. Eğer muhabbet kâmil olursa, kişi de sevdiği ile kâmil bir beraberlik içinde olur.

Kâmil muhabbet, sevilenin sevdiği her-şeyde ona muvafakat etmeyi (sevdiğimizin sevdiği herşeyi sevmemizi) gerektirir. Tabii eğer seven buna kadir ise..." (İbni Teymiyye, Mecmû'u'l-Fetâvâ, 10/752)

ibni kayyum rahimehullah muhabbeti celbeden sebebleri izah ederken 4.cü başlıkda şöyle der.

"Dördüncüsü: Heva ve heveslerin galebesi esnasında Allah-u Tealâ'nın sevdiği şeyleri, kendi sevdiklerine tercih etmen ve onlara yönelmendir. (...)

sözün özü ;


her halinde salihlerin muhabbeti ile daim olan kişinin kalbine o an zahirde ne hal üzere olursa olsun zaten bu haller ondan direk vukuu bulacakdır.onların muhabbeti ile akıldan ve kalbden ALlahu tealanın yasak etdiği her batıl ve de günah düşünce çıkacakdır.

cenab-ı mevla böyle bir muhabbet içersinde olmayı cümlemize nail eylesin amin

vesselam.

Molla Fakir