Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Tekfir Meselesi - Ebubekir Sifil

Yayınlanma Manşet

Sahn-ı Seman - Ebubekir Sifil Hocaefendi

İslam tarihinde ümmetin yaşadığı en sarsıcı kırılma, hiç şüphesiz bid’at ehli olan havaricin (Haricîlerin) sahabeden bazı zatları tekfir etmeleridir. Sadece tarihsel bir vak’a olarak kalmayan bu davranış biçimi, aynı zamanda tarihsel bir sürekliliğe de sahip olarak günümüze kadar varlığını sürdürdü. Samimiyetin yetmediği, ilmî birikim ve usûlî yeterlilik olmadığında yapılan her amelin, söylenen her hüküm sözcüğünün Nazm-ı Celîl’in ayet-i kerimelerini düşüncelerine şahit kılmaktan başka bir şey ifade etmeyeceği gün gibi ortadadır.

Günahkâr Müslümanların –açıktan ahkâma ve tevhide muhalefet etmedikleri sürece- tüm günahlarına rağmen ehli kıble oldukları için kardeşimiz olduklarını beyan eden ulemamıza rağmen, ne ilmî yeterliliği ne de usûlî hiçbir birikimi olmayan insanların ‘Allah’ın hükmüyle hükmeyenin küfrüne hükmettikleri’ meselesine çokça şahit olmaya başladık. Bu minvalde Ebubekir Sifil hocamız, özel bir oturumla bu meseleyi ve bu meseleye yaklaşımımızın nasıl olması gerektiğini işledi. Rabbimizin hidayetimizi artırması ve hayırlı kılması duasıyla istifadenize sunuyoruz.

İzlemek İçin Tıklayınız