Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Imam Kurtubi(ra) ve Tevessül!

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma İktibaslar

Ehli sünnet alimlerinden Kurtubi’nin telif ettiği “el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an” adlı tefsir kitabının 6-cı cildinin 439-cu sayfasıdır. işaretlenmiş yerlerde şu ifadeler var

 


روى أبو صادق عن علي قال : قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام , فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه من ترابه ; فقال : قلت يا رسول الله فسمعنا قولك , ووعيت عن الله فوعينا عنك , وكان فيما أنزل الله عليك ” ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ” الآية , وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي . فنودي من القبر إنه قد غفر لك

Ebû Sadık, Hz. Ali’den şöyle dediğini riva*yet etmektedir: Rasûluüahı s.a.s defnedigimizden üç gün sonra bir bedevi arap yanımıza çıkıp geldt. Kendisini Rasûlulîah’ın s.a.s kabri üzerine at*tı. Toprağından başının üzerine saçmaya koyuldu. Şöyle dedi: Ey Allah’ın Rasûlü, sen söyledin biz de senin söylediğini dinledik. Sen Allah’tan belle*din biz de senden belledik. Allah’ın sana indirdiği buyruklar arasında da: ”Şa*yet kendilerine zulmettiklerinde…” âyeti de vardır. Ben kendime zulmet*tim. İşte sana, bana mağfiret dilemen için gelmiş bulunuyorum. Kabirden ona: Sana mağfiret olundu, diye seslenildi.


Kurtubi, “el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an”, Nisa 64-ün tefsiri

İktibas : http://islamkalesi.wordpress.com/2012/06/17/167/