Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

imam Şafiinin İmam Hanbelin Gömleği İle Yapdığı Teberrük

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Müridanin El Kitabı

[molla]aliyyul kari diyor ki.:

şafii bağdatda iken imam ahmedin içinde işkence yapıldığı çamaşırını istemiş ,imam ahmed de ona gömleğini göndermişdir.imam şafii gömleğini alınca suyun içine koymuş ıslatmış ve onun suyuyla bereketlenmek üzere içmişdir.bu ise imam ahmedin menkıbesi için büyük bir şerefdir.

bakınız : 

siyeru alam-in nubela c.11 s.213-232

şerh-i mişkat -ismail çetin k.s cilt 1 sahife : 287