Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Kanı benim kanımla karıştı, ona ateş değmez

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Müridanin El Kitabı

Ömer ibni's-Sâib (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre: 

Uhud günü Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yaralanınca, Ebû Said el Hudrî(Radıyallahu Anh) ın babası Malik İbni Sinan (Radıyallahu Anh) Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in yarasını temizleyip altı bembeyaz çıkıncaya kadar emdi. 

Kendisine: 

"Onu tükür." denince, O (yutarak): "Vallahi onu ebediyyen tükürmem." dedi. 

O zaman Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

"Cennet ehlinden bir adama bakmak isteyen bu zata baksın." buyurdu ve o zat Uhud'da şehit oldu. 

Diğer bir rivayette ona: 


"Kan mı içiyorsun?" denince O: "Evet! Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in kanını içerim." dedi. 

Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun hakkında: 

"Kanı benim kanımla karıştı, ona ateş değmez." buyurdu. 

(Beyhakî,Delâilü'n - Nübüvve, 3/266, Taberanî, Mu'cem-i Evsad, No:9094,10/40, İbni Hacer, El İsabe, No:7629, 6/25)Kaynak : mahmud ustaosmanoğlu k.s ruhul furkan maide suresi 35.ayet-i kerime