Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

4-Peygamber Efendimizin mübarek varlığı ve bütün âleme bir rahmet-i İlâhiye olduğu

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Sahabe Hakkında ki Nezih İtikadımız

* Malûm olduğu üzere Resuli Ekrem (Sâllallâhü aleyhi vesellem) Efendimizin mübarek vücutları, bütün kâinat 'için haktaalânın bir lûtfu, bir rahmetidir. O bir hakikat güneşidir ki, onun neşr ettiği hidayet ve hikmet ziyaları bütün âlemleri tenvir edecek bir mahiyettedir.