Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

8-Nebiyyi zîşanımızin muhterem Ehlibeyti ve âl ve evlâdı

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Sahabe Hakkında ki Nezih İtikadımız

* Resuli Ekrem Efendimizin Ehli beyti, zeyciyet ve nesep : jıetile zatı risaletpenahlarına mensup olan zevatı Aliyedir. Bu cihetle ezvacıtahirât ve Hazreti Fatime ile Hazreti Ali ve Hazreti Hasan   ile   Hazreti   Hüseyin,    Resuli   Ekremin   başlıca Ehlibeytini teşkil etmektedirler.