Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

9-Peygamberimizin ehli beytine al ve evladına hürmet ve muhabbet vazifemiz:

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Sahabe Hakkında ki Nezih İtikadımız

Resuli Ekrem (Sallâllâhü aleyhi vesellem) Efendimizin ehli beytine, Âl ve evlâdına candan hürmet ve muhabbet et¬mek, onları her veçhile tebcil ve tevkıre çalışmak, onların ulviyetini, nezahatmı bilip itirafta bulunmak,., bütün müslümanlar için bir vazifedir.

10-Peygamberi Alişanımızın her türlü tebcillere lâyık olan Ashabı Kiramı

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Sahabe Hakkında ki Nezih İtikadımız

*  Malûm olduğu üzere Resuli Ekrem (S.a.v. )Efendimizi görmek şerefine nail olan veya kendisi âmâ bulunmakla Resuli Ekrem tarafından görülmüş bulunan her hangi bir müslümana sahabî denir. Cem'i: Sahabe ve Ashabdır.