Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Kadınların Bayram ve Cuma Namazlarına Çıkma Meselesi

Yayınlanma Manşet

* aşağıdaki iktibas son zamanda hutbelerde diyanetçe işlenen kadınların camiye teşviki ile alakalıdır.

Kaynak : İsmail Çetin K.s - Şerh-i Mişkat Cilt 2 Sahife 223

''Kadınların bayram ve cuma namazlarına tesettür ve vakar şartıyla bulunmaları meşrudur . Fakat İmam Ayniden naklen H.1363'te vefat eden Malikilerden Şeyh Muhammed Habibullah diyor ki : Şimdiki zamanımızda süslü olarak genç kadınların cuma ve bayramlarda bulunmaları kesinlikle caiz değildir. Nitekim Ayni diyor ki ; Ulemamız dediler ki ; Kadınların bayram namazlarına gitmelerinin caiz olması Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanına mahsustu.Şu halde genç kadınların ziynetlenip mescide gitmeleri kesinlikle caiz değildir.Bunun için Aişe radıyallahu anha dedi ki : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra kadınların ne gibi bidatleri ihdas ettiklerini görmüş olsaydı onları mescide gitmekden menedecekti.İsrailoğullarının kadınlarının men edildikleri gibi.

Ben derim ki ; Aişe radıyallahu anha' nın sözü rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından az sonradır.Amma bugun ise Allah'a sığınırız böyle bir fetva vermekten.Kesinlikle zamanınımızdaki kadınların bayram namazlarına çıkmaları caiz olmaz.Bilhusus mısır kadınları [298] ''

[298] Zad-ul - Müslim c.4 s.288 h.n.971, Umdet-ul Kâri c.2 ss.99

Not : bu kısım  Ebu Said-il Hudri radıylallahu anh'ın '' Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban yahud da ramazan bayramında namazgaha çıkageldi , kadınlar topluluğuna uğradı .. '' hadisinden çıkan hükümlerden birisi olarak eserde nakledilmişdir.

İşârî Tefsir Hakkında

Yayınlanma Manşet

Îşarî Tefsir Ve Garâib-i Tefsir

Tefsir Kısımlarından Üçüncü Kısım İşarı tefsirdir. Bu bahiste îşarî tefsirinin mânâsı, şartlan ve alimlerin görüşleri açıklanacak; sonra işari tefsirden örnek verilecek, bu konu­da yazılan önemli kitaplar ve bu kitaplarda bulunan işarı tefsirler­den kabul edilenler ve edilmeyenler beyan edilecektir.

Başörtüsü, Zihnî Mağlubiyetimizin Üzerini de Örter mi !?

Yayınlanma Manşet

BURAK ERTÜRK 

‘Demokratikleşme paketi’nden başörtüsüne özgürlük çıkması, doğal olarak müsbet manada geniş bir yankı uyandırdı.

Çok eskiye gitmeye gerek yok; daha onbeş sene önce gözlerimiz, jakoben azınlığın mütehakkim tavırlarına, ikna odalarına, İslâm’ın şeâirine yönelik tahkir kampanyalarına tanıklık etmişti. Bu meş’um rüzgârın ardından, özellikle sürecin direkt mağdurlarının ve meselenin ızdırabını derinden hissetmiş diğer çevrelerin, bu yeni düzenlemeden duydukları memnuniyeti doğal karşılamak gerekiyor.

Mehdi Aleyhirıdvana dair Buhari ve Müslimde Gerçekten Hadis Yok mu .?

Yayınlanma Manşet

Bâzı hoca müsveddeleri: “Bu hadis kütüb-ü sittede yok” diye inkâr ederler. Sen onlara: “Hazret-i Mehdî (Aleyhi'r-Rıdvân)ın çıkacağı rivâyeti kütüb-ü sittede var” desen, bu sefer:“'Buhârî, Müslim'de yok” derler.

Sen: “Îsâ (Aleyhisselâm)ın ineceği 'Buhârî, Müslim'de var” desen, bu defâ: “Kur'ân-ı Kerîm'de yok” derler.

Sen: “Yec'cûc, Me'cûc çıkacakmış, bu Kur'ân- Kerîm'de de var” desen, o zaman da: “Bunu akıl kabul edemez, onlar şu anda dünyâda olsalardı mutlaka yerleri tespit edilirdi, o halde böyle bir şey yok” derler.

Demek ki, bu adamların sermâyesi inkâr olduğu için cehennemi boylayıncaya kadar Hiçbir inanç konağında durmazlar.

Oysa Hazret-i Mehdî (Aleyh'i-Rıdvân)ın çıkacağı husûsu “Buhâri, Müslim” dahil birçok sahih kaynakta belirtilmiştir.